Frameworks Coaching Process (Koçluk İçin Çerçeve Süreci)

Frameworks Coaching Process (FCP) iş yerinizde karşılaşabileceğiniz zorlu durumlara karşı yenilikçi çözümleri yaratıcı bir şekilde keşfetmenizi sağlayacak basit ancak değerli bir yöntemdir.Dönüşüm oyununun şirketler için oluşturulmuş versiyonu olan Frameworks For Change simulasyonunun bir parçası olan FCP bağımsız bir koçluk aracıdır. Bireylerin, takımların ve organizasyonların   değişikliklere adapte olmasını sağlar.Derinlemesine öğrenmeyi, deneyimleterek, yaratıcılıkla ve eğlenerek gerçekleştirir. Çözüm odaklı ve insan bağlantılıdır.Önceden kararlaştırılmamış sonuca yönelik bir beyin fırtınası süreci olarak algılanabilir.

Bu yenilikçi koçluk gereci işyeri çalışanları ile hızlı, derinlikli ve etkili bir şekilde çalışılmasına olanak sağlar.

FCP’yi kullanarak kendinize ve /veya çalışanlarınıza

• Karar verme süreçlerinde sezgilerini kullanmayı öğrenme
• Devamlı karşılarına çıkan problemleri çözmek üzere yeni stratejiler keşfetme
• Yaratıcı bireysel ve grup çözümleri üretme
• Takım içi iletişimi ve yardımlaşmayı arttırma
• Bireysel ve grupsal gücün ve değerlerin geliştirilmesi
• Değişiklikleri ve zorlu engelleri idare etme ve kontrol altına alma
• Kişisel sorumluluğun yararlarının farkına varma
• Birey ve grup değerlerini sentezleyebilme
• Piyasa için fikir oluşturmada yaratıcı süreci hızlandırma
• Yeni gelir kaynakları yaratma döngüsünü kısaltma konularında yardımcı olabilirsiniz.

Büyük değişiklikler çağında yaşıyoruz: Bu hızlı değişimler arasında yolumuzu başarılı bir şekilde bulabilmemiz için odak noktamızı, değişimin ortaya çıkardığı zorluklara değil, yaratabileceğimiz çözümlere ve yönelmek istediğimiz yeni yollara çevirmeliyiz.

Sezgi herkesin doğal bir yeteneği: Sezgi, mantığımızın ulaşamayacağı dataları özümseyerek yaratıcı karar vermede daha büyük adımlar atmamızı sağlar. Analitik düşüncenin öneminin bu derece vurgulandığı bir kültürde insanlar bazen içlerinde taşıdıkları bu bilgelik ve öngörü kaynağının varlığını unutabiliyorlar. İster yeni çözümler arayın, ister yeni yollar ya da olaylara daha net bir bakış; FCP, müşterilerinize, karar verme süreçlerini, sezgiye de yer vererek, yeniden gözden geçirme ve değerlendirme hususlarında yardımcı olacaktır.

Bir grupta, FCP’yi kullanmak, takımlar için, o anki zorlukları daha yakından inceleme, yapıcı değişikliklerin uygulanması ve ilerlemede yeni yollar bulunması hususlarında kullanılabilecek yaratıcı bir forum oluşturur. Bu yöntemle takımın gelişmesini sağlayan ya da bunu engelleyen bilişsel, davranışsal ve tutumsal faktörler hızlı bir şekilde teşhis edilir. Bu metod bireyleri açık ve direkt iletişim kurma, etkin dinleme yetilerini geliştirme ve karşılıklı hoşgörü, saygı ve empati kurma yönlerine teşvik eder. Önemli bireysel değerlerin altını çizer ve grupları, bu değerleri çalışma ortamlarında kullanmaya sevk eder.

InnerLinks Associates şirketinden Kathy Tyler ve Joy Drake tarafından geliştirilen FCP; müşterinin herhangi bir konu hakkındaki görüşünü etkileyen faktörleri ve kaynakları keşfetmek ve belirlemek üzere tasarlanmış üç set karttan oluşur. Müşteriler açık bir şekilde belirledikleri bir amaç için rastgele bir kart seçerler. FCP konunun altında yatan dinamikleri hemen tespit eder ve sezgisel yetileri de uyararak konulara yaratıcı çözümler gösterir. Her ne kadar, müşterilerinize gereken değişiklikleri FCP yapmıyorsa da onları yaratıcılıklarını, hayal güçlerini ve diledikleri sonuca ulaşmak için gereken kararları verme güçlerini ifade edebilmeleri açısından destekler. Böylelikle müşteriler kendi değerleri ve bütünlükleri ile uyumlu kararlar verme konusunda cesaretlenir ve bu yönde bir öngörü geliştirirler. Bunun sonucunda da kendi etkinliklerini, üretkenliklerini ve memnuniyetlerini geliştirecek bir hareket planı oluşturabilirler.

 
  FCP Nedir?  
  Kolaylaştırıcı Olarak Müge Özkorkut  
  FCP Seanslarından Elde Edilebilecek Faydalara Örnekler  
  Nasıl Uygulanır?  
  Kimler Faydalanabilir?  

 

 
 
Yeniliklerden haberdar et